"CHAPEU"

"CHAPEU"

Unha dúcia de cancións inspiradas no mundo tetatral de Tatán R. Cunha.
Coa colaboración de Uxía e Carlos Blanco.